Annonce. Spillemyndighedens hjælpelinje: Stopspillet.dk | Selvudelukkelse: ROFUS.NU | Spil ansvarligt | 18+. Vilkår og betingelser gælder.


5 spørgsmål til advokaten om den nye spillelov

spørgsmål

Den nye spillelov er trådt i kraft i Danmark, og konsekvenser og muligheder er for mange spillere uoverskuelige i denne tid. Vi har spurgt en dansk advokat til råds.

Mens danskerne bombarderes med reklamer på tv, i aviser og ugeblade samt på alverdens internetsider, kommer mange pokerspillere til os her på Texaspoker.dk med spørgsmål til den nye spillelov.

Derfor besluttede vi at stille 5 af de spørgsmål som danskerne har haft tungest på sinde til Uffe Nørgaard som er advokat og til dagligt arbejder for advokatfirmaet Tommy V. Christiansen.

  1. Læs også: FAQ: Den nye spillelov fra A-Z

5 spørgsmål til advokaten om den nye spillelov

1)

Kan du bekræfte, at danske pokerspillere ikke bryder loven, selvom de spiller på sites, der ikke har opnået den danske spillelicens?

Ja, jeg kan bekræfte, at danske pokerspillere ikke bryder loven, selvom de spiller hos spiludbydere, som ikke har opnået dansk spillelicens. I forbindelse med lovens fremsættelse var der en række virksomheder og organisationer, som fremsatte bemærkninger til loven.
Eksempelvis foreslog Foreningen af Statsautoriseret Revisorer, at spillere, der deltog i ulovligt spil, skulle straffes. Skatteministeriet svarede hertil, at der ikke vil blive indført straf for spillere, som deltog i ulovligt spil. Spørgsmål og svar kan ses her http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/l202/bilag/1/820103.pdf  (side 15 nederst/16 øverst).

2)

Løber spillerne nogen anden form for risiko ved alligevel at spille hos udbydere der ikke har anskaffet sig dansk licens?

Selvom det ikke er ulovligt at spille hos spiludbydere uden dansk licens, kan det blive praktisk problematisk. Det følger af spillelovens § 65, at Spillemyndigheden kan indføre henholdsvis internet- og betalingsblokering over for spiludbydere, som ikke har licens i Danmark. Forsimplet hindrer internetblokering spilleren i at få adgang til spiludbyderens hjemmeside, og betalingsblokeringen hindrer spilleren i at modtage pengeoverførsler fra spiludbyderne til spillerens danske bankkonto. Herunder også indløsning af checks.

Disse hindringer er meget omdiskuterede af markedets aktører. Blandt andet har internetudbyderne – der skal administrerer internetblokeringen – tilkendegivet, at de ikke uden videre vil følge en henstilling fra Spillemyndigheden; men vil kræve, at retten har truffet en afgørelse om, at en bestemt hjemmeside skal blokeres. Da der er optræk til styrkeprøve mellem myndigheder og markedets aktører vedrørende disse forhold, må vi afvente udfaldet heraf før det er muligt at konkretisere, hvor besværligt det egentligt bliver at spille hos spiludbydere, som ikke har dansk spillelicens.
Endvidere vil straffelovens § 203 med forbud mod at erhverve sig ved hasardspil fortsat gælde vedrørende spiludbydere, som ikke har dansk spillelicens, hvorimod den ikke vil kunne finde anvendelse i forbindelse med spil hos spiludbydere, som har dansk spillelicens.

3)

Har de danske myndigheder på nogen måde mulighed for at blokere transaktioner mellem spiludbydere og e-wallets som Skrill/Moneybookers og NETeller?

Spillemyndighederne har tilkendegivet, at man arbejder på en løsning vedrørende e-wallets. Hvad dette nærmere indebærer har jeg ikke kendskab til; men det må dog tages til indtægt for, at Spillemyndigheden ikke har til hensigt at blokere e-wallets som sådan.
Måske vil man indskrænke brugen af e-wallets vedrørende spiludbydere, mens øvrige anvendelsesmuligheder forbliver uændrede. Jeg har ikke bedre oplysninger, men netop blokering af e-wallets kan blive central i den diskussion om danskernes frihedsrettigheder, som internet- og betalingsblokeringerne er blevet genstand for.

4)

Nu hvor NemID bliver indført, kan vi så forvente at ansvaret kan placeres andetsteds, såfremt nogen alligevel skulle lykkes med at hacke en konto, eller på anden vis trænge ind på ens konto?

Såfremt en spillerkonto bliver hacket, kan man erfaringsmæssigt forvente, at samtlige involverede parter – herunder spilleren – vil forsøge at hævde, at det ikke er deres ansvar. Hvor et ansvar endeligt vil blive placeret, vil være meget konkret fra sag til sag. Jeg har ikke nogen speciel forventning om, at spilleren som følge af den nye spillelov vil være væsentlig bedre eller værre stillet i det tilfælde, at det er gået galt. Heldigvis sker det relativt sjældent, at en spillekonto bliver hacket, og man kan håbe, at NemId-systemet sikrer spilleren endnu bedre. Men det er IT-kyndige nok bedre til at svare på.

5)

Er der generelt nogle gode råd du vil give til danske pokerspillere efter den nye lov er trådt i kraft? 

Det bliver først muligt at se de reelle konsekvenser af den nye spillelov, når der er gået et stykke tid. Der vil sikkert opstå nogle ”børnesygdomme”, som bliver ændret løbende. Efter et par år, vil vi kunne konstatere, om det danske marked kan bære det antal udbydere, som har opnået eller søgt licens nu. Mit bedste råd er vel, at pokerspillerne fokuserer mere på spilteorien end den juridiske regulering af spillet. Dog bør man holde sig opdateret på fora osv., da der sikkert vil komme en række problemer, som man ikke lige kan forudse nu; men som vil blive konstateret og forhåbentligt løst hurtigt. Men kan man undgå problemerne ved at holde sig lidt orienteret, er det naturligvis at foretrække.

 

newsletter

Annonce. Spillemyndighedens hjælpelinje: Stopspillet.dk | Selvudelukkelse: ROFUS.NU | Spil ansvarligt | 18+. Vilkår og betingelser gælder.